BIP Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

herb województwa warmińsko-mazurskiego Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
logo bip gov

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach

Dyrektor szkoły
mgr inż. Jerzy Dziemiańczyk,
tel. 533 327 608, e-mail:   j.dziemianczyk@mechaniak.edu.pl

Wicedyrektor szkoły
mgr Iwona Jedwabnik, tel. 533 325 715, e-mail: i.jedwabnik@mechaniak.edu.pl

Sekretarz szkoły
Regina Adamowicz, 
tel. 533 327 910, e-mail:   sekretariat@mechaniak.edu.pl

Doradca zawodowy
mgr Krzysztof Lewandowski
tel. 533 328 309, e-mail: k.lewandowski@mechaniak.edu.pl

Pedagog
mgr Barbara Magda
tel. 533 347 711, e-mail: b.magda@mechaniak.edu.pl

Administrator  dziennika elektronicznego
mgr Orlando Habiński, e-mail:  o.habinski@mechaniak.edu.pl

Kierownik administracyjno - gospodarczy
mgr Wiesław Kurach, tel. 533 327 517, e-mail: w.kurach@mechaniak.edu.pl

Inspektor Ochrony Danych
mgr Małgorzata Jadczak,
e-mail: iod@mechaniak.edu.pl

Biblioteka:
mgr Iwona Pieniak,
tel. 533 328 920, e-mail:  i.pieniak@mechaniak.edu.pl

Starszy specjalista ds. BHP:
mgr Mirosław Kopytko
 e-mail: m.kopytko@mechaniak.edu.pl

Kierownik internatu
mgr Roman Godlewski,
tel. 533 325 712, -e-mail:  r.godlewski@mechaniak.edu.pl

Główny księgowy
mgr Daria Bandura, tel. 533 327 721, e-mail: d.bandura@mechaniak.edu.pl

Specjalista ds. żywienia
Bogumiła Bohaj, tel. 533 327 719, e-mail: b.bohaj@mechaniak.edu.pl 

Hala sportowa, tel. 533 325 313

Pokój nauczycielski blok nr 15, tel. 533 327 514

Warsztaty szkolne, tel. 533 327 618

Adres szkoły

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków w Bartoszycach
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce
tel.533 327 910, e-mail: sekretariat@mechaniak.edu.pl

Dane do faktury

Nabywca
Powiat Bartoszycki
ul. Grota Roweckiego 1
11-200 Bartoszyce
NIP 743-195-74-85

Odbiorca
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. Kresowiaków
ul. Limanowskiego 10
11- 200 Bartoszyce